LAN ETA FISKALITATE AHOLKULARITZA

Lan, fiskalitate eta  legedi  desberdinen aholkularitza integrala

 • Zerga desberdinen aurkeztea Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako Foru Ogasunean eta  baita Estatuko Ogasunean ere.
  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)
  • Sozietateen Errenten gaineko Zerga (SZ)
  • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga OHZ
  • Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga (ODZ)
  • Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga (AFHZ)
  • Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ)
  • Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridikoen gaineko Zerga (OEZ/EJDZ)
  • Zerga Bereziak
  •  Autonomoen zerga betebeharrak
  • Pertsona fisikoen zerga betebeharrak
 • Lege aholkularitza integral espezializatua Lan, Merkataritza, familia…

LAN ETA FISKALITATE AHOLKULARITZA

Finanatza eta ogasun gaietan aholkatzen zaitugu