7. Konkurtso prosezuen Aholkulari Integrala

Lana da kapital bakarra ez porrotetarako subjektua

Erantzuna eta hasieratiko hartzekodun lehiaketa prozesuetako, hartzekodun-hitzarmenagatiko beraren amaierara arte lehiaketaren prestaketako edo beraren esleipenarekin edo beraren esleipenik gabeko EMP-aren azkeneko kitapeneko akonpainamendu iraunkorra bat hirugarren.