Formakuntza eta Lan aholkularitza. Giza baliabide departamentua Outsourcing-a ETTE-entzat eta mikroenpresentzat

pertsonak enpresa guztiaren oinarria dira